Jack Hsu 徐文中
車型 WISH2.0
服務項目與特色 可預約愛心小黃載寵物包車機場接送五年新車觀光無菸車微搬家24小時汽車接電代駕
  司機個人簡介與服務說明
一年內新車,車乾淨。可旅遊包車,機場接送。
  愛車照片
  認證狀態
電話已驗證
營登已驗證
  乘客評價
Kate Chen2018/02/14
Jack 陳2018/01/26
陳怡葶2018/01/10
唐國倫2018/01/09
黃茶米2018/01/07
簡小姐2018/01/07
郭小姐2018/01/07
Sammi Lin2018/01/06
林孟瑾2018/01/06
Yuichi Shibuya2018/01/03
Sam2017/12/31
Amy Wang2017/12/30
王修筠2017/12/30
何芊瑤2017/12/03
馬力歐2017/12/02
yen2017/12/02
Xin Gu Ying2017/12/02
何思嫻2017/12/02
洪小鴨2017/11/26
莊祖寧2017/11/26
陳宏軒2017/11/26
劉俊逸2017/11/11
Dina2017/11/11
Shi Yongjun2017/07/08
Jack2017/07/08
林布丁2017/07/07
Marc Martinez2017/06/30
吳小姐2017/06/27
pkchen7772017/06/26
王敬捷2017/06/24
蘇若瑤2017/06/16
白先生2017/06/15
Nina2017/06/14
林采誼2017/06/04
柴方民2017/06/03
Çhia Hueï Lin2017/06/03
戴淯德2017/06/03
劉小姐2017/05/27
夏揚2017/05/27
Gwanjin Wu2017/05/27
鄭先生2017/05/27
潘宥亦小姐2017/05/24
彭小姐2017/05/22
Choc Ye2017/05/21
紅人2017/05/21
蔡妤婕2017/05/19
2017/05/19
陳成圳2017/05/19
AASTA2017/05/16
Lin2017/05/16
建忠2017/05/15
林小姐2017/05/13
小張2017/05/11
A-Tin Wu2017/05/10
余香玫2017/05/10
陳瑩珍2017/05/10
John Ketchledge2017/05/07
張鈞瑞2017/05/07
蔡小姐2017/05/06
Shuche Huang2017/05/06
傅安迪2017/05/06
Leon Huang2017/05/06
Tristana Li2017/05/06
Yuka Hsiang2017/05/05
Nina2017/05/05
高鵬淵2017/05/04
蘇若瑤2017/05/03
蘭蘭欣2017/05/01
胡小姐2017/04/30
廖偉傑2017/04/30
羅小姐2017/04/29
徐先生2017/04/29
路人甲2017/04/29
程虹秦2017/04/29
Dina2017/04/29
許小姐2017/04/27
蘇若瑤2017/04/26
陳冠鴻2017/04/26
許菀容2017/04/24
Sammi Lin2017/04/24
唐慧中2017/04/23
許小姐2017/04/23
Yuka Hsiang2017/04/18
盧小姐2017/04/14
james2017/04/14
Kristine Huang2017/04/12
陳小姐2017/04/10
陳韋嘉2017/04/10
MaxLiao MaXLiao2017/04/09
劉芸希2017/04/09
邱少凱2017/04/08
陳小童2017/04/08
Yuka Hsiang2017/04/08
張小姐2017/04/08
陳FIFI2017/04/08
陳暘笛2017/04/08
海綿2017/04/01
林雅緁2017/04/01
劉秋蘭2017/03/31
陳冠鴻2017/03/29
吳小姐2017/03/17
陳韋圻2017/03/16
J J2017/03/11
翁旖2016/08/06
Will Chen2016/07/10
陳淑宜2016/07/08
詹子賢2016/06/24
許思怡2016/05/31
曉野2016/05/15
林思倩2016/05/15
Arthur King2016/05/14
安柏黃2016/05/14
陳小姐2016/04/15
陳立珣2016/04/10
蔡昀東2016/04/09
Bruce Huang2016/04/03
張國璽2016/04/03
呂冠達2016/03/29
吳聿涵2016/03/29
吳聿涵2016/03/29
伍昌齡2016/03/12
Venus Chang2015/12/12
Venus Chang2015/12/12
Daisy Tsao2015/11/07
更多優質司機請下載 呼叫小黃APP